Den nye barselsorlovsordning - mindre stat, mere familie?

Yildiz Atas

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

#Formålet med dette projekt er at klargøre, hvilken betydning den nye barselsorlovsordning har for fordelingen mellem forældrene. Yderligere er formålet at undersøge, hvilken ideologi den førte politik er udtryk for. Er det et opgør med den socialdemokratiske velfærdsmodel, der med mindre statsintervention betyder, at vi oplever et skred mod den liberale velfærdsmodel? Betyder dette eventuelle skred ligeledes en fremprovokering af det gamle familiemønster med kvinden som den hjemmegående omsorgsgiver og manden som forsøger? Dette skal ses i sammenhæng med, at meget tyder på, at kvinderne tager det meste af orloven, samt at vi ser dette skred væk fra den socialdemokratiske velfærdsmodel på mange andre politikområder. At der sker et skred samt en fremprovokering af det gamle, traditionelle familiemønster er dette projekts tese.

UddannelserForvaltning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005
VejledereSusanne Klausen

Emneord

  • køn
  • familie
  • stat
  • forsørgermodel
  • Barselsorlov
  • Barsel
  • velfærdsmodel
  • kønsroller