Den Nydanske Kvindekamp og Sana

Julie Camille Bang, Maria Gerlif Pilegaard, Signe Halver & Caroline Lykke Stryhn

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Det er sjældent, at man ser minoritetskvinder spille hovedkarakterer, i medier der indgår i populærkulturen (Munck, 2014), men i Skam følger man i sæson fire den unge kvinde Sana, der går i gymnasiet og er troende muslim. Hun har for nogle kunne præsentere et nyt billede af unge muslimske kvinder i Norden, fordi de mener, at hun går imod nogle af de fordomme, der oftest er om selvsamme gruppe. Hvis medier og populærkultur har et dialektisk forhold med samfundet, finder vi det interessant at se nærmere på netop karakteren Sana i en dansk kontekst. Forundringen bunder i, om Sanas karakter skaber et ‘nyt billede’ af den muslimske kvinde, og som kan stå i modsætning til billedet af muslimske kvinder som ofre og undertrykte (Andresen & Andreasen, 2012). Dette ensformige billede af minoritetskvinden er noget der bliver omdiskuteret i det danske samfund og er en del af, hvad en relativt nyopstået kvindekamp i Danmark kæmper imod. I de seneste par år er der nemlig opstået en tendens i Danmark, hvor nydanske kvinder med muslimsk baggrund er begyndt at stå frem og være højlydte omkring deres holdninger, og dermed er der blevet skabt en nydansk kvindekamp. Dette er en kvindekamp, der kæmper specifikt for etniske minoritetskvinders rettigheder, blandt andet på baggrund af at de mener, de ikke er repræsenteret i ‘den etnisk danske kvindekamp’, fordi der i minoritetsmiljøerne eksisterer nogle andre problematikker (Kiilsholm, 2018). Hos frontkvinderne i denne kamp, er der således opstået et ønske om, at deres særlige kampe kommer mere i fokus, for at deres rettigheder dermed kan fremmes. På baggrund af ovenstående vil vi gerne analysere, hvilken karakter Sana er, og dertil hvordan Skam skaber en bestemt fremstilling af unge muslimske kvinder i norden, idet serien præsenterer en minoritetskvinde som hovedkarakter i en populær tv-serie. Vi er yderligere interesserede i at undersøge den fortolkning og reception, der har været af Sanas karakter blandt unge nydanske kvinder. Vi mener, at dette er vigtigt at undersøge, idet vores antagelse er, at populærkulturen afspejler samfundets tendenser gennem medierne, og at denne spejling videre fortolkes af befolkningen. Skam kan dermed bidrage til menneskers forståelse af både sig selv og andre. For at undersøge dette har vi udformet følgende problemformulering: Hvordan er karakteren Sana blevet modtaget af unge nydanske kvinder, og hvilke indsigter giver deres fortolkninger? Vi arbejder fra en forundring over, om karakteren Sana har magt til at skabe et forbillede for eller normalisere billedet af nydanske muslimske kvinder, idet hun for nogle bryder med eksisterende billeder af selvsamme eller om hun i stedet er med til, at skabe nye generaliseringer om minoritetskvinder i Norden.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato27 maj 2019
Antal sider83
VejledereTina Dransfeldt Christensen

Emneord

  • Nydansk
  • repræsentation
  • diskurs
  • identitet
  • Skam
  • Sana
  • Populærkultur