Den (nu)levede krop: En teoretisk fænomenologisk fordybelse i Maurice Merleau-Ponty og Jean-Paul Sartres kropsteori

Katrine Lem, Camilla Wyrna Hansen & Christina Madsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Der er en tendens og tradition for, at man i psykologien deler krop og psyke op. Der fokuseres på det psykiske, mens kroppen bliver et objekt. Derfor synes vi i gruppen, at det kunne være interessant at få en helhedsorienteret forståelse af både krop og psyke. Til at belyse dette problemområde, bruger vi fænomenologerne Maurice Merleau-Ponty og Jean-Paul Sartre, samt den eksistentielle psykologi. Merleau-Ponty og Sartre beskæftiger sig begge med kroppen, dog med hver deres indgangsvinklen. Den eksistentielle psykologi fokuserer på at individet selv vælger hvordan det vil leve sit liv samt beskæftiger sig med personlighedspsykologi. Gruppen har en tese om, at det i senmoderniteten kan være vanskeligt for individet at være i egen krop og derfor har nogle brug for at gøre noget ekstremt med kroppen. Det kan ses som et forsøg på at udleve den side af kroppen som går tabt i tidens objektivisering. For at understøtte vores teori, har vi valgt at illustrere den med fænomenet bodybuilding. Vi har den tese, at bodybuildere vælger at forandre deres kroppe i sådan en grad fordi, de ikke kan identificere sig med deres krop eller fordi de ønsker at ville syne af noget andet.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato13 jan. 2009
VejledereBjarne Jacobsen

Emneord

  • Jean-Paul Sartre
  • bodybuilder
  • krop
  • fænomenologi
  • Merleau-Ponty
  • Oplevelse