Den naturvidenskabelige histories indflydelse på opdagelsen af genmodificering og fremtidsudsigterne til behandling af den genetiske sygdom cystisk fibrose

Danielle Nadia Schütt, Yunas Khan Ali, Sif Grau Kaad, Natali Josevski, Nicole Denise Strøyer, Malthe Sebastian Simonsen & Katrine Pedersen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Følgende projekt omhandler hvordan historien, og opdagelsen af genmodificering, har haft indfly-delse på de fremtidige udsigter til behandling af den autosomale, recessive sygdom cystisk fibrose (CF). Genteknologi er på nuværende tidspunkt brugt som eksempelvis genterapi og genmodifice-ring, men genteknologien som vi kender i dag, har været længe undervejs. Fra tidlige gensekvente-ringsteknikker til HUGO projektet, er det humane genom blevet sekventeret og flere genetiske sygdomme fundet. Dette har blandt andet ført til opdagelsen af mutationer i cystic fibrosis trans-membrane conductance regulator gene (CFTR-genet), der er skyld i sygdommen CF, som er den hyppigst forekommende og mest dødelige genetisk arvelige sygdom i den kaukasiske race. Der findes på nuværende tidspunkt kun lindrende behandling.
Vi har igennem projektet beskrevet, hvordan tidligere teknikker har ledt til den nuværende og fremtidige behandling af CF. Gennem en analyse af tre studier, der har brugt teknikkerne Zinc Finger Nuclease (ZFN), Transcriptor Activator-Like Effector Nuclease (TALEN) og Clustered Regulator Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR), er der blevet konkluderet på hvordan disse teknikker kan anvendes i praksis. Med henblik på dette har vi erfaret, at teknikkerne endnu ikke er sikre nok in vivo, men hvis de var en mulighed, kunne de forbedre levevilkårene for CF-patienter. Vi har derfor undersøgt en alternativ mulighed for behandling af CF, hvilket indebærer fremstilling af kunstige lunger fra patientens egne stamceller. Her kræves der også, at teknikkerne anvendes og af denne grund er en forbedring af disse essentiel.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2018
Antal sider41
VejledereSylvester Larsen