Den nationale kulturs betydning for organisationsforhold, set i teoretisk perspektiv

Jens Petersen, Mikael Olesen, Esben Nordman Bie, Henrik Rasmussen & Mikkel Hartmann-Petersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Den nationale kulturs betydning for organisationsforhold - set i et teoretisk perspektiv Genstandsfeltet for dette projekt er organisationsstruktur og indflydelsen af kulturel diversitet i videnstunge organisationer. Vi søger at afklare hvordan nationalkultur, påvirker både kultur og struktur i organisationer. Dette bliver analyseret igennem organisations og kultur teori. Teoretikerne er Henry Mintzberg (struktur), Geert Hofstede og Edgar Schein (kultur). Ved hjælp af teorierne og en empirisk undersøgelse foretaget af IDA analysere vi hvilken af Mintzbergs organisationsformer der fungere bedst under forskellige nationale kulturer. Vi fandt at struktur og kultur i organisationer bliver påvirket af den nationale kultur og er et aspekt der skal tages med i betragtning, når en organisation etableres i udlandet. Vi ser et problem i Mintzbergs organisations teori fordi den nationale kultur bliver tilsidesat. The national cultures effect on organizational circumstances - In a theoretical perspective The subject of this project is organizational structure and the influence of cultural diversity in specialized organizations. We seek to clarify how national culture affects both the structure and culture in organizations. This is analysed through organizational and culture theory. The theories are Henry Mintzberg (Structure), Geert Hofstede and Edgar Schein (Culture). With the organizational theories and an empirical survey made by IDA, we analyse which of Mintzbergs organizational configurations that function the best under different types of national culture. We found that structure and culture in organizations is affected by the national culture, and is an aspect that should be considered when establishing an organization in a foreign country. We see a problem in Mintzbergs theory of organizational structure because the aspect of national culture is neglected.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005

Emneord

  • hofstede
  • mintzberg
  • Schein
  • kultur
  • globalisering
  • empiri
  • teori
  • organisation
  • virksomheder
  • struktur