Den medieskabte folkeskole

Petersen Lisby & Line Harrison Ida Holm

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne rapport giver et øjebliksbillede af, hvordan medierne skaber folkeskolen gennem diskurser. For at få et indblik i denne problemstilling er der foretaget en kodning af danske artikler og tv-indslag. Vi forholder os poststrukturalistisk til problemstillingen og arbejder ud fra Foucaults diskursanalyse med inspiration fra den genealogiske arbejdsmetode. Det bliver analyseret, hvordan medierne sætter dagsordenen og dermed fremskriver bestemte diskursive opfattelser af folkeskolen. Derudover analyserer vi mediernes brug af eksperter – i særdeleshed Professor Niels Egelunds udtalelser vil blive analyseret. Vi konkluderer at folkeskolen er medieskabt og at eksperter som Egelund har en stor rolle i dette.

UddannelserPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato20 jun. 2014
VejledereUlla Ambrosius Madsen

Emneord

  • Egelund
  • Folkeskole