Den Mangfoldige Ensartethed -symboler og koder i byens rum

Stine Lorentzen, Anders Laustsen, Tania Lorich, Troelse Henriksen & Anne Lund Jensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

#Denne projektrapport omhandler byens rum, og hvordan mennesker kan påvirke dette rum. Med udgangspunkt i en kritik af Københavns Kommunes byplanlægning undersøges byen og borgerne i henhold til, hvordan mening skabes om den ’levede by’. Afsættet for undersøgelsen er Julius Bloms Gade på ydre Nørrebro og de bymæssige forandringsprocesser, der iagttages på individniveau. Via dette perspektiv undersøges ’det gode byliv’ og hvilke forskellige holdninger, der er til københavnerlivet på baggrund af de samfundsmæssige forandringsprocesser, der har formet byen siden starten af 1990’erne til i dag.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006

Emneord

  • Henri Lefebvre
  • Bech-Jørgensen
  • Byrum
  • Forbrug
  • de Certeau
  • planlægning