Den lige-gyldige forandring. En analyse af 3 kvinders forandringer omkring deltagelse og netværk, som et resultat af boligsocialt netværksarbejde

Majbrit Kronborg Mouridsen

Studenteropgave: Masterafhandling

Abstrakt

Denne afhandling tager sit udspring i det boligsociale arbejde, hvor man arbejder for at skabe positive sociale forandringer med den mennesker, som bor i udsatte boligområder.
Det er en mikrosociologisk analyse af praksis, som skal bringe mig ny viden til min problemstilling, ved at give mere viden om værdien af de forandringer, som sker i praksis og gennem min indsigt via sekundær empiri og teori bringe nye perspektiver frem omkring, hvordan denne værdi kan inddrages på makroperspektiv.
Mit formål med afhandlingen er at belyse og nuancere processerne omkring de forandringer, som sker omkring deltagelse og netværk ved at deltage i boligsociale aktiviteter. Min empiri er derfor indhentet i et boligsociale udsat boligområde med en boligsocial helhedsplan. Min empiri tager afsæt i 3 boligsociale aktiviteter, som er defineret ved henholdsvis at være bonding og bridging netværksskabende. Derfra er der udvalgt 3 beboere fra aktiviteterne, som jeg har lavet individuelle interviews med for at få deres perspektiv på deltagelse og netværk. Sidste empiri er et dybdegående interview med den tilknyttede boligsociale medarbejder for at få hendes perspektiv på hendes rolle og tilgang til bonding og bridging aktiviteter samt hendes oplevelse af deltagernes forandring. Bonding og bridging benyttes meget i det boligsociale felt og derfor har jeg fundet det interessant og relevant at dykke dybere ned i begreberne ved at anvende dem på en praksis. Jeg har valgt at benytte bonding og brigding begreberne og Barinagas matrix for social change til at nuancere og analysere den indhentede empiri til at bringe mig ny viden omkring mit vidensfelt.
Afhandlingen konkluderer at deltagelse i boligsociale aktiviteter har stor betydning for de interviewede beboere og samtidig er det med til at starte en proces, hvor de kommer ind i en spiral med deltagelse i nye aktiviteter med forskellige typer af netværksstruktur, som giver dem noget forskelligt. Men samtidig er der også begrænsninger for, hvilke forandringer aktiviteterne kan skabe i deres liv. Den boligsociale medarbejder har en meget aktiv rolle og i denne case har stor betydning for at skabe bruge bonding netværk, som en tryg base, hvorfra der kan skabes bridging netværk. Til videre relevant undersøgelse af feltet er, hvordan makroniveau og mikroniveau kan arbejde bedre sammen og udvikle hinanden.

UddannelserMaster i Socialt Entreprenørskab (MSE), (Masteruddannelse) Master
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
Antal sider56

Emneord

  • Boligsocial arbejde, social forandring, mikrosociologisk empirisk undersøgelse, netværk og deltagelse, bonding og bridging aktiviteter, social entreprenørskab