Den levede multikulturalitet i København

Martin Høj Andersen, Mikkel Mandrup, Oskar Jäger Funk & Sefa Ünsal

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt vil undersøge den levede multikulturalitet, der udleves blandt erhvervsdrivende etniske minoriteter i området omkring Nørrebro Station i København. Projektet er udsprunget af Københavns Kommunes visioner om en multikulturel by, hvor der er plads til alle. Med udgangspunkt i Patsy Healeys tilgang om at åbne byggepladsen op for nye rationaler og derigennem udfordre de eksisterende rationaler i planlægningen, samt Koefoed & Simonsens narrative metode, undersøges de erhvervsdrivendes erfaringer og meninger om den levede multikulturalitet i København. Dette gøres ved at tage udgangspunkt i respondenternes hverdagspraksisser, der er indsamlet via en række interviews udført i forretninger i et multikulturelt område. Dette skal til slut munde ud i en konklusion, der ser på, hvorvidt vores eksplorative metode med at møde de etniske minoriteter i deres forretninger kan være med til at lukke op for nye rationaler i forbindelse med planlægningen af den levede multikulturalitet i København. This project will examine the lived multi-culturalism that influences the different ethnic business owners in the area around Nørrebro Station in Copenhagen. The project emerges from the visions of Copenhagen City Councils to create a multi-cultural city, with room for everyone. On the basis of Patsy Healey's argumentation of opening up the construction site to new rationals and thereby challenging the existing rationals of the planning, as well as Koefoed & Simonsen's narrative method, this project will examine the experiences and opinions that the business owners have towards the lived multi-culturalism in Copenhagen. This is based on the everyday practices of the respondents, which has been collected through a series of interviews that have taken place in stores in a multi-cultural area. This will towards the end result in a conclusion, which will determine if our exploratory method of meeting the ethnic minorities in their stores, could take part in opening up for new rationals in regards to the planning of the multi-culture in Copenhagen.

UddannelserPlan, By og Proces, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato17 jan. 2012
VejledereLasse Martin Koefoed

Emneord

  • Multikulturalitet
  • Københavns kommune
  • Patsy Healey
  • Mangfoldighed