Den kritiske psykologis emotionalitetsforståelse under kritisk belysning

Christoffer Storm

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette projekt er en kritisk undersøgelse af den kritiske psykologis emotionalitetsforståelse. Indledningsvist ses på grundlæggende motivationsmæssige, teoretiske og metodiske forudsætninger som rekonstruktionen af fylogenesen hviler på. Herefter belyses centrale dele af den kritiske psykologis funktional-historiske rekonstruktion, som danner grundlag for emotionalitetens konceptualisering og resulterer i, at emotioner grundlæggende forstås som noget, der afspejler forholdet mellem subjekt og samfundsmæssige betingelser. Fremdeles inddrages nyere alternative emotionalitetsforståelser som er forskellige fra den kritisk psykologiske tilgang og bestemmelse. Først inddrages teorier, som er baseret på neuropsykologiske iagttagelser, eksperimenter og evolutionspsykologiske refleksioner i relation til emotionalitetens udvikling og funktion hos mennesket. I disse teorier undersøges primært emotionalitetens prærefleksive og subjektivt neutrale sider. Afslutningsvist inddrages en nyere virksomhedsteoretisk rekonstruktion af emotionalitetens udvikling og de almene funktioner som denne varetager. Relationen mellem kognition, emotionalitet og bevidsthed er omdrejningspunkt for analyse og diskussion i dette projekt.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato31 okt. 2007
VejledereMagnus Dahl

Emneord

  • kritisk psykologi virksomhedsteori neuropsykologi
  • emotioner følelser kognition ubevidste ubevidste fylogenese