Den kreative koalition mellem kultur- og erhvervsliv

Sofie Ustrup Christensen, Jacob Rindom Bertelsen & Mathis Eskjær Jensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

#Vi har i projektet beskæftiget os med samarbejdet mellem kultur- og erhvervsliv. Vi har i undersøgelsen af denne tendens kigget nærmere på en publikation fra Kultur- og Erhvervsministeriet, som netop omhandler dette nye samarbejde. Vi har analyseret publikationen ud fra den kritiske diskursteoretiker Faircloughs tredimensionelle metode. Vi har derfor først lavet en tekstnær analyse af publikationen, som vi derefter har sat ind i en større diskursorden. Vi har dernæst undersøgt, hvilke bredere samfundsrammer, der ligger til grund for nødvendigheden i samarbejdet mellem kultur- og erhvervsliv, og det er her, vores konklusioner skal findes. Vi har til analysen af samfundsrammerne benyttet os af sociologerne Niklas Luhmann og Lars Qvortrup. Ved hjælp af disse teorier har vi fundet frem til, at samarbejdet fungerer kompleksitetshåndterende for virksomhederne, idet den igennem flere iagttagelseskriterier bedre kan iagttage sig selv og sin omverden. Kulturlivet fungerer kompleksitetshåndterende for virksomhederne inden for flere områder, bl.a. i ledelse- produkt- og organisationssammenhæng. Samarbejdet er dog mere problematisk i forhold til, hvad kulturlivet får ud af samarbejdet, hvilket vi problematiserer i en efterfølgende diskussion.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006
VejledereCatharina Juul Kristensen

Emneord

  • Kultur
  • Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien
  • Qvortrup
  • Erhverv
  • Diskursanalyse
  • Fairclough
  • Luhmann