Den kosmologiske konstant - Videnskab eller metafysik? The Cosmological Constant - Science or Metaphysics?

Dan Elmkvist Albrechtsen, Troels Vejen Christensen, Mikkel Hartmann, Esben Mortensen, Camilla Rosenquist & Jonas Thorn

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt handler overordnet om, hvordan man karakteriserer videnskab. Mere specifikt ses der på om udledningen, bestemmelsen og fortolkningen af den kosmologiske konstant er videnskabelig. Først gennemgås relevante elementer indenfor den kritisk rationalistiske videnskabsteori, udarbejdet af Karl Raimund Popper. Herefter indføres læseren i det relevante stof om den kosmologiske konstant, for at forstå bestemmelsen og fortolkningen af denne. Bestemmelse og udledningen af den kosmologiske konstant analyseres ved brug af Poppers kritiske rationalisme. Afslutningsvist konkluderes det, at selve teorien, hvorpå den kosmologiske konstant eksistens hviler, til dels må anses for at være videnskabelig, men at den kvantemekaniske udregning af dens værdi hælder mod det metafysiske.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2009
VejledereTina Hecksher

Emneord

 • Harmonisk oscillator
 • Konventonalistisk drejning
 • Perlmutter
 • Univers
 • Metafysik
 • Kosmologisk konstant
 • falsifikation
 • Gendrive
 • Kritisk Rationalisme
 • Fluid ligning
 • Mørk energi
 • Befæstelse
 • Friedmann ligningen
 • Vakuumenergi
 • Det kosmologiske princip
 • Karl Popper
 • Dimensions analyse
 • 1000-foldig erfaringer
 • Heisenbergs usikkerhedsprincip
 • Plancks konstant
 • Induktion
 • Kvantefeltteori
 • Hubble
 • Rødforskydning