Den Kønnede Socialisering

Ida Holm Lisby

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt giver et øjebliksbillede af hvordan pædagoger præger børns kønssocialisering i børnehaven gennem verbal kommunikation. For at få et indblik i denne problemstilling er der foretaget fænomenologiske observationer som giver nogle eksempler på hvordan pædagoger kommunikerer forskelligt med piger og drenge. De pædagogiske aspekter forklares ud fra Vygotskys teori om den nærmeste udviklingszone og dette ses i forhold til Piagets teori om barnets kognitive udvikling gennem egne erfaringer. Det diskuteres hvilke faktorer der kommer i spil i dannelsen af køn i børnehaven og der perspektiveres til hvilke samfundsmæssige konsekvenser det har at være et bestemt køn. Det konkluderes at pædagoger kommunikerer forskelligt med piger og drenge ud fra de forventninger de har til kønnene.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato15 jun. 2010
VejledereBjarne Sode Funch

Emneord

  • køn
  • børnehave