Den gode energieffektive bolig: The Good Energy-Efficient Home

Ditte Vesterager Christensen & Karina Juul Larsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Der er i Danmark et stort potentiale for energibesparelser i bygninger, og både i Danmark og EU er der i øjeblikket stort fokus på strategier til energieffektivisering af bygningsmassen. I dette projekt afprøver vi en metode til at udvikle bud på ’Den gode energieffektive bolig’, og vores problemformulering lyder: Hvordan kan et fremtidsværksted og et efterfølgende forskningsværksted bidrage til udvikling af løsningsforslag til Den gode energieffektive bolig, som kobler energieffektive løsninger med brugerens ønsker til en god bolig? Vores case er 390 ejerboliger som entreprenørvirksomheden NCC vil opføre i Vallensbæk i de kommende år, og i projektet inddrager vi nogle af de mulige kommende brugere i en dialog om hvordan boligerne kan udformes. Vi afholder først et fremtidsværksted med brugerne, hvori deres ønsker til boligen ekspliciteres, og dernæst et forskningsværksted, hvori brugerne går i dialog med planlæggere fra NCC samt eksperter indenfor energieffektivt byggeri. Vi vurderer på baggrund af vores forløb med værkstederne samt vores analyse af og refleksioner over processen, at de to værksteder kan bidrage væsentligt til udviklingen af bud på Den gode energieffektive bolig – eventuelt suppleret med en konsulent som viderebearbejder værkstedsresultaterne. Vi kommer i vores projekt frem til et bud på Den gode energieffektive bolig, men validiteten i dette bud er desværre ringe grundet praktiske omstændigheder i vores forskningsværksted. Det kan derfor ikke forsvares at bruge det i boligerne i Vallensbæk, men NCC kan udmærket bruge det som inspiration til deres boligplanlægning generelt. Vores metodiske overvejelser kan anvendes i en udviklingsindsats i NCC, hvor målet er en ny planlægningspraksis omkring elementerne brugerinddragelse og energieffektive løsninger.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006
VejledereJan Andersen

Emneord

  • energibesparelse*
  • aktionsforskning
  • borgerinddragelse
  • energieffektiv*
  • forskningsværksted
  • hverdagsliv
  • social læring
  • brugerinddragelse
  • fremtidsværksted