Den gastrointestinale mikrobiotas effekt på Parkinsons sygdom

Susanne Enig, Isabella Maria Thorsø Nielsen, Nicole Denise Strøyer & Maria Angelina Simic Stuberg

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Følgende projekt undersøger GI’s mikrobiota og hvordan dette påvirker udviklingen og progressiviteten af Parkinsons sygdom (PS). Formålet med dette projekt er, at klarlægge en specifik sammenkobling mellem GI og hjernen i forhold til patologien af PS, hvilket er gjort ved
at analysere forskellige studier. Ingen eksperimenter blev udført i forbindelse med dette projekt, derfor er alle påstande hypotesebaseret. Projektet bidrager med relevant baggrundsviden
omkring; mavetarmkanalen, hjerne-tarm aksen og PS, samt de lindrende lægemidler. Forskellige studier har vist, ved brug af murine modeller, at der er en forbindelse mellem mikrobiota
og udviklingen af PS. Disse eksperimenter kunne indikere, at ændringer i sammensætningen
af mikrobiota har en beskyttende effekt på hjernen. Ydermere vil hjerne-tarm aksen blive analyseret og diskuteret gennem relevant litteratur, hvor de vigtigste påstande for projektet vil
blive belyst. Påstandene kunne antyde, at der er en mulig forbindelse mellem mikrobiota og
udviklingen af PS. I konklusionen pointeres det, at patologien kan påvirkes af en kombination
mellem HP og SNCA-genet. Endvidere er der indikationer af en overflod af specifikke mikrober i PS-patienter, sammenlignet med ikke-PS-individer. Dog er der behov for yderligere
forskning, for at kunne bestemme alvorligheden af dette. Målgruppen for projektet er individer, som er fascineret af hjerne-tarm aksen, i relation til PS.

UddannelserMedicinalbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogEngelsk
Udgivelsesdato13 dec. 2019
Antal sider41
VejledereJacob Peter Tolstrup

Emneord

 • Parkinsons Sygdom
 • mikrobiom
 • mikrobiota
 • mikrober
 • hjerne-tarm aksen
 • mavetarmkanalen
 • mikrobial
 • α-synuclein
 • alfa-synuclein
 • helicobacter pylori
 • SNCA-gen
 • murine modeller