Den fleksible bolig - en ny og eksperimenterende boligtype: En ny og eksperimenterende boligtype

Mie Dyreberg Haldrup

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Følgende afhandling tager sit afsæt i det senmoderne samfund; en tid hvor stadig flere mennesker flytter mod byerne, og hvor landdistrikterne efterlades med en række udfordringer. Med øje herfor undersøger vi, om det er muligt at skabe bedre sammenhæng mellem land og by ved at udvikle nye boligtyper. Med utopien som reference undersøger vi hvilke muligheder og barrierer, der ligger i at nytænke måden, hvorpå vi bor. Ved at belyse de udviklingstræk der i dag kendetegner vores omverden og virkelighed, undersøger vi, hvorvidt det er muligt, i boligsektoren, at udleve utopiens visioner. Med afsæt i en række samfundsmæssige tendenser, som præger det moderne- og det senmoderne samfund, undersøger vi, hvorvidt der findes grobund for at udvikle en mere fleksibel boform, end hvad vi kender til i dag. I  denne sammenhæng forholder vi os til både politiske, økonomiske og sociale parametre. For at skabe en forståelse for den virkelighed vi opererer i samt for at klarlægge de samfundsmæssige dynamikkers kompleksitet og deres indvirkning på byplanlægningen, herunder forudsætningerne for at skabe udvikling i de danske landdistrikter, inddrages Jürgen Habermas’ teoretisering om system og livsverden.

UddannelserPlan, By og Proces, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato27 jan. 2017
Antal sider90
VejlederePeter Hegelund Skriver

Emneord

  • Urbanisering, affolkning, deleøkonomi, modurbanisering, utopi, system og livsverden, modernitet