Den faglige polarisering af gymnasiale studieretninger - et case-studie af STX-uddannelsen i Helsingør Kommune: The academic polarization of study's - a case study of STX in Helsingør Municipally

Andreas Blau, Kristian Bach Thomsen, Morten Theis Pedersen, Assal Amin Ali & Maria Fossar Fabritius

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstract Dette projekt er et case-studie af STX i Helsingør Kommune. Her undersøges hvilke årsager der ligger til grund for en faglig polarisering af studieretningerne på de to gymnasier, Espergærde- og Helsingør Gymnasium, der ligger i kommunen. Dette problem er funderet i en forundersøgelse. Analysen omhandler hvorfor gymnasierne vedbliver med at tilbyde studieretninger der ikke fungerer fagligt. Herudover identificerer vi klassekulturen i de forskellige typer af studieretninger, samt reproduktion af disse. Opretholdelsen af fagligt svage studieretninger kan relateres til gymnasiernes orientering mod et marked, hvor den studerende er en kunde der skal vælge en vare, altså studieretningen. Vi kan ligeledes påvise at der er stor forskel på kulturen i de forskellige klasser, hvor nogle er meget fagligt orienterede, mens andre klasser ikke anser faglighed som prestigegivende.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 jun. 2012

Emneord

  • case-studie
  • STX
  • Gymnasiereform
  • Grounded Theory