Den Europæiske Unions Udenrigs- og Sikkerhedspolitik

Rasmus Bøttcher Christensen, Bertil Suadicani, Mette Hedegaard Nielsen, Blegaa Woodall, Marc Eric & Maja Pauline Kielberg-Rasmussen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Rapporten omhandler udviklingen af Den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik (FUSP) i EU, samt dennes implementering i Kosovo i form af retsmissionen EULEX. Der bliver historisk fokuseret på Spanien, Storbritannien, Tyskland og Frankrig, da disse lande er blandt de største og mest indflydelsesrige i EU, og derfor har haft en stor betydning for den retning FUSP har taget. For at afdække landenes udenrigspolitiske identiteter gøres der brug af IP- og integrationsteorier, da disse bidrager med begreber der kan kvalificere undersøgelsen. Spanien er især interessant, da de deltager i EULEX, men ikke officielt har anerkendt Kosovo som en selvstændig stat. EULEX har som målsætning at forberede Kosovo på indlemmelse i EU, hvilket medfører at Spaniens rolle i denne tyder på modstridende udenrigspolitiske interesser. De nævnte eksempler bruges til at undersøge om magten til at tage udenrigspolitiske beslutninger er ved at overgå til EU-institutionen, eller om landene beholder deres indflydelsesrige roller. This rapport concerns the development of the European Unions Common Foreign and Security Policy (CFSP), and the way it has been implemented in Kosovo in the form of the rule of law mission, EULEX. There will be a historical focus on Spain, Great Britain, Germany and France since these are among the largest and most influential countries in the EU, and have played an influential role in the direction the CFSP has taken. IP- and integration theories will be applied so as to identify the foreign policy traits of these countries, and hereby contribute to the quality of the analysis. Spain is especially interesting because of their participation in EULEX despite not officially recognizing Kosovo. The goal of EULEX is to prepare Kosovo for accession to the EU, which implies that Spain’s role in it is indicative of contradicting foreign policy interests. These examples will be used to uncover whether the power to take foreign policy decisions is transferring to the institutions of the EU or if the member states are managing to keep hold of their influential roles.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 jun. 2008
VejledereHans Aage

Emneord

  • Kosovo
  • EU' fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
  • EULEX