Den Europæiske Union - Demokratisk underskid

Amun Abdi Mohamed Hassan, Mariam Maria Ahmad El-Ali, Joachim Hinca Carlsen, Bárdur Hentze & Wisam Mohamad Abou Kassem

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

I det moderne samfund, skelner vi imellem direkte og indirekte demokrati -  Det direkte demokrati er den form for demokrati, hvor vi som borgere indleder en direkte tilgang til politisk engagement med politikerne. Det indirekte demokrati er, hvor vi som borgere vælger en repræsentant, f.eks. et medlem af parlamentet til at fortage lovgivningsmæssige beslutninger på vores vegne. Den europæiske union er beregnet til at være baseret på det repræsentative demokrati. På trods af det sidestående, har EU’s demokratiske autoritet i de sidste to årtier blevet draget i tvivl. I dette projekt har vi valgt at formulere det ovenstående som "demokratisk underskud" i EU. I dette projekt har vi først og fremmest defineret EU og dermed studeret de forskellige måder det demokratiske underskud kommer til udtrykket inden for Den Europæiske Union. I forbindelse med det ovenstående har vi analyseret Den Europæiske Unions tre organer og dens struktur individuelt for at identificere et demokratisk underskud i EU afgørelsesproces. I henhold til vores analyse og kvalificeret antagelser, har vi vurderet sandsynligheden for et eksisterende demokratisk underskud i EU. I forbindelse med vores projektskrivning konkluderede vi, at med forskellige tilgange til politisk engagement og faldende gennemsigtighed fra begge sider kan embedsmænd fra EU kontribuerer til en forebyggelse af en mulig voksende demokratisk underskud i EU.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato2016
VejledereGorm Rye Olsen

Emneord

  • Demokratisk underskud
  • Demokrati
  • Medborgerskab