Den Digitalt Forstyrret Fremtid: En undersøgelse med fokus på virksomheders udfordringer forbundet til den digitale omstilling

Michael Kjærgård Fenger, Kristoffer Birkvad, Joachim Hinca Carlsen & Jeppe Ottosen Askholm

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Verden ændrer sig hele tiden - mennesket udvikler sig konstant, og i stigende grad opfinder vi ting
der ændrer vores livsgrundlag. I nyere tid er disse udviklinger forbundet til ét fænomen;
Globaliseringen. Denne konstante udvikling af verden og den menneskelige bevidsthed, har derfor
forstyrret mange dele af virksomheders markedsføring. Dette projekts formål er at undersøge de
markedsføringsmæssige udfordringer og forstyrrelser en virksomhed står overfor. I forbindelse
med den digitale udvikling af samfundet over de seneste 25 år, bliver globalisering og Anthony
Giddens teori “Modernitetsanalyse”, selve opgavens forståelse af individet og det moderne
samfund. Ud fra denne forståelse, ser vi på samfundet, fra et socialkonstruktivistisk syn. Dette
hjælper til forståelsen af Brian Solis’ begreb; Digital Darwinisme, og de udfordringer
virksomhederne møder ved den digitale udvikling. Disse udfordringer og forstyrrelser leder ud i en
anerkendelse af, at den digitale forbrugers behov, ikke stemmer overens med den traditionelle
analoge forbrugers behov. Udviklingen af forbrugeren er sideløbende med samfundets digitale
udvikling, og den digitale forbruger er den drivende kraft i virksomheders udarbejdelse af nye
digitale markedsføringsstrategier i en digitalt forstyrret fremtid. Den digitale udvikling udfordrer
derfor traditionelle markedsføringsmetoder i højere grad end hidtil set, på grund af den
teknologiske udvikling. Forbrugeren udvikler sig med teknologien og bliver hurtigt digitalt aktive.
Dette ændrer virksomhedernes markedsføring, i det forbrugernes behov og viden om
virksomhederne bliver mere omfattende.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato25 maj 2016