Den, der har ører skal høre - En rapport om Thomasevangeliet

Christian Nielsen, Louise M Kirkegaard, Kirstine S Hansen, Rasmus Kot, Charlotte Rosen & Thomas Garulf

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Resumé Hvordan kan Thomasevangeliet forstås i sin samtid? Hvordan kan Thomasevangeliet forstås i en nutidig kontekst? Disse spørgsmål forsøger denne rapport at svare på. Vi søger Thomasevangeliets budskab ved hjælp af tekstkritiske overvejelser at foretage en indholdsanalyse af Thomasevangeliet, for at undersøge hvilket budskab det kan tænkes at indeholde. Dette gør vi ved at forsøge at datere evangeliet, bestemme dets genre samt at diskutere den eksisterende forskning på området. Herefter vil vi, undersøge om Thomasevangeliet kan relateres til K. E. Løgstrups tanker om Den etiske fordring. Dette gør vi for at bringe Thomasevangeliet ind i en forholdsvis nutidig kontekst, grundet den store folkelige interesse det har. Dette gør vi ved at drage paralleller mellem Løgstrups tanker om det tavse, det radikale, det ensidige og det uopfyldelige i den etiske fordring og Thomasevangeliet. Vi inddrager Johannes Sløks kritik af Løgstrup, for at stille spørgsmålstegn ved Løgstrups, til tider salvelsesfulde tanker.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2004
VejledereAksel Haaning

Emneord

  • Thomas
  • Budskabsanalyse
  • Jesus
  • Thomasevangeliet
  • Historie
  • Religion
  • Evangelium
  • Filosofi
  • Kristendom
  • Datering