Den Danske Kvalitetsmodel i praksis – et studie af sygehusansattes arbejde med DDKM i Region Sjælland

Toke Grøn, Sofie Aagaard Myhr & Mette Marie Høy-Hansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I projektet undersøger vi, hvilken betydning DDKM har for sygehusansattes måde at producere sundhedsydelser samt hvordan de ansatte arbejder og forholder sig til det at levere sundhedsydelser. Der spørgers yderligere ind til, hvilke tiltag til kvalitetsudvikling samt hvilke hensigter der ligger bag modellen som redskab til kvalitetsudvikling. Således undersøges det, hvad DDKM betyder for de ansattes daglige arbejde og den måde, de ansatte forholder sig til kvalitet af, hvordan DDKM forsøger at skabe denne kvalitet. Ligeledes vil det blive undersøgt, hvordan de ansatte forstår og begrunder deres arbejde hvordan de forskellige faggrupper på tværs af de tre afdelinger forholder sig til samspillet mellem DDKM og kvalitet af sygehusets ydelser. Det konkluderes at Den Danske Kvalitetsmodel søger gennem en ansvarliggørelse af sygehusene at styre den måde, der arbejdes med kvalitetssikring og -udvikling. Der foreskrives en systematisk tilgang til kvalitetsudvikling og gennem en række krav til kvalitetsarbejdet om tilstedeværelsen og implementeringen af retningsgivende dokumenter samt kontinuerlig kvalitetsovervågning. Denne ramme efterlader på nogle områder vidt rum for tilpasning, på andre kun i ringe grad, men vejen til målopfyldelse er langt hen ad vejen op til sygehusene selv. Gennem krav om dokumentation for målopfyldelsen søger DDKM at skabe mere gennemsigtighed og synliggørelse af sygehusenes ydelser, hvormed der sker en ansvarliggørelse af sygehusene.

UddannelserForvaltning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato27 maj 2013
VejlederePeter Triantafillou

Emneord

  • Standardisering af sundhedsydelser
  • Akkreditering af sygehuse