Den blå ocean strategi

Kasper Nyvold

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet er en teoretisk diskussion af det nyeste bud på strategiplanlægning i virksomhedsøjemed. Den blå ocean strategi deler markedet op i det røde ocean, hvor virksomheder kæmper om hver lille markedsandel, mens det blå ocean, er det trygge farvand, hvor innovative virksomheder har værdiinnoveret og for en periode kan høste fortjenesten. Dette nye bud på strategi er et brud med M. Porters dogme, om at en virksomhed kun kan forfølge en strategi ad gangen, så som differentiering eller lavpris fokuseret, dette er en forudsætning for overnormal profit i det blå ocean. Ligeledes reklamerer den med, at den er en bedre vejledning i at bruge det ressourcebaseret perspektiv i virksomhedsstrategi, for på den måde at kunne anvende virksomhedens kompetencer i at opnå en fordelagtig position. Projektet diskuterer forskellige dele af den blå ocean strategi, for at se om dette nye bud på strategi er mere end ”kejserens nye klæder” eller om den virkeligt har noget nyt at byde på, og om den besidder eventuelle styrker og svagheder.

UddannelserVirksomhedsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006

Emneord

  • kritisk realisme
  • blå ocean strategi
  • marketing
  • Hayek
  • ressourcebserede perspektiv
  • systemteori
  • Porter
  • strategi
  • den østrigske skole