Den arbejdsløse akademiker: en kritisk analyse af ledige akademikeres anerkendelsesvilkår

Lasse Kjær

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette projekt er en kritisk hermeneutisk undersøgelse af, hvordan ledige akademikere præges af den individualiseringskultur, som kendetegner det neoliberale paradigme i det danske samfund med fokus på personligt ansvar og økonomisk resultatstyring. Med udgangspunkt i Habermas’ teori om systemkolonisering af livsverden og Honneths anerkendelsesteori kastes lys over hvilke menneskesyn og diskurser, som kendetegner beskæftigelsespolitikken med hovedfokus på de seneste 10 år under VK-regeringen. I den forbindelse vurderes bl.a. hvilke rammer og begrænsninger, der udstikkes for dømmekraften i forhold til de konkrete handlingspraksisser, som finder sted i de institutioner, akademikerne som ledige er blevet en del af. Dette med henblik på at kritisere de strukturelle vilkår, som har forringet de ledige akademikeres muligheder for at blive værdsat og integreret i samfundet. Analysen indeholder en kort perspektivering til den nuværende S-SF-R-regering.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2012
VejledereErik Bendtsen & Klaus Rasborg

Emneord

 • menneskesyn
 • systemkolonisering
 • dømmekraft
 • anerkendelse
 • arbejdsløse
 • krænkelseserfaringer
 • teori
 • Jürgen
 • ledighed
 • moral
 • velfærd
 • ledige
 • krænkelse
 • Habermas
 • formålsrationalitet
 • neoliberalisme
 • anerkendelsesteori
 • Axel
 • stress
 • livsverden
 • arbejdsløshed
 • filosofi
 • beskæftigelsespolitik
 • hermeneutik
 • beskæftigelse
 • VK-regeringen
 • akademikere
 • kritisk
 • depression
 • paradigme
 • socialvidenskab
 • SFR-regering
 • Honneth
 • individualisering
 • etik
 • moralfilosofi
 • højtuddannede