Den Amerikanske Sundhedsreform - Baggrund, indhold, debat

Mikkel Madsen, Jakob Jordahn, Mathias Winther Johansenn, Laura Ida Nørregaard & Toke Nahuel Pepe Grøn Og Bastian Aagaard Jeppesen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projekttitel: Projektbeskrivelse: Vores opgave tager udgangspunkt i vedtagelsen af præsident Barack Obamas nye sundhedsreform og den debat der har floreret i medierne. Med problemformuleringen “Hvad er baggrunden for den amerikanske sundhedsreform, hvordan kan den fortolkes ud fra de klassiske velfærdsteorier, og hvilke årsager kan der være til debatten om den?” har vi gennem velfærdsregimer og deres bagvedliggende teori og defineringer analyseret både det nuværendes systems og hvad hensigterne med den nye reform er. Vi har valgt at lave en mindre diskursanalyse af debatten omkring vedtagelsen af reformen, som har været præget af kritik for og imod reformen, baseret på republikanske og demokratiske overbevisninger, som har udviklet sig til en ideologisk kamp om statens rolle samfundet. Vi er ligeledes kommet frem til, at reformen stadig er en liberal reform hvis fremtid afhænger af, om den formår at opnå success blandt den amerikanske befolkning samt, om den opnår at få den amerikanske økonomi på ret kurs. Project Title: Abstract: Our project is based on the enactment of President Barack Obama's Healthcare reform and the debate which has flourish within the media. Along our thesis statement “What is the American healthcare reform based upon, how can we interpretat it from the classic theories of welfare and what are the motives behind he debate surrounding it?”, we analyze, though welfare-regimes and the underlying theory, both the current system and the aims of the new healthcare reform. We chose to conduct a small discourse-analysis surrounding the healthcare debate, which has been characterized by criticism for(e) and against the reform, from a republican and democratic point of view. These beliefs has evolved into an ideological debate around seize of the state. We have furthermore established, that the reform is still a liberal one, which future highly depends upon weather it archives success within the American people, and weather it achievements will help the American economy back on the right path.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato16 jun. 2010

Emneord

  • USA
  • amerikansk
  • velfærd
  • demokrater
  • Obama
  • lol
  • Debat
  • Sundhedsreform