Den aktive arbejdsmarkedspolitik som styringspraksis - imellem disciplin og kontrol

Mathias Herup Nielsen, Mikkel Larsen, Thomas Gross Havsager & Magnus Paulsen Hansen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Dette projekt ser på styringen/subjektiveringen af den arbejdsløse gennem velfærdsstatens aktive arbejdsmarkedspolitik. Der argumenteres for at denne styringspraksis skal forstås i sammenhæng med udviklingen fra et moderne, fordistisk, og disciplinært samfund mod et postmoderne, informatiseret kontrolsamfund. Tidens styring tager samtidig udgangspunkt i et særligt menneskesyn som vægter selvrealiseringen og selvudviklingen højt, og som hermed forsøger at bøje individernes og virksomhedernes interesser i samme retning - begrebsliggjort i employability. Udviklingen har samtidig betydet genintroduceringen pastoren som den legitime leder.

UddannelserForvaltning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2007

Emneord

 • arbejdsevnemetoden
 • Deleuze
 • workfare
 • antiessentialisme
 • informatisering
 • Aktivering
 • Flexicurity
 • Boltanski
 • employabilty
 • Aktiv arbejdsmarkedspolitik
 • Anders Fogh Jensen
 • Disciplin
 • pastoralmagt
 • Beskæftigelsespolitik
 • Jessop
 • Castells
 • velfærdsstat
 • selvrealisering
 • fordisme
 • Negri
 • Foucault