Den æstetiske oplevelse i reklamefilm: Et speciale om CSR og æstetikkens betydning for oplevelsen af reklamen

Sara Nathalie Evaristi Sarovic

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette speciale har fokus på oplevelsen og hvordan at reklamer kan betragtes som en æstetisk oplevelse, der er med til at forme vores hverdag og syn på en virksomhed. Specialet arbejder ud fra et problemfelt, der ønsker at opklare hvordan reklamevideoen kan anskues som en æstetisk oplevelse og hvordan det spiller sammen med en CSR-strategi.

De udvalgte reklamecases fra Elgiganten og Interflora, gør brug af CSR i de udvalgte reklamer. Her portrætteres forskellige seksualiteter og udfordringer der kan forekomme. Specialet forsøger at afdække de intenderede målgrupper, begge reklamer forsøger at ramme, og hvordan et eventuelt nyt segment der ud. Et lille udpluk af reklamernes mulige målgruppe, medvirker i interviews, hvor informanterne bliver præsenteret for de to reklamefilm. Metoden der anvendes til at interviewe, er inspireret af bricolage, som muliggør en kombination af forskellige metoder. Metoden gør brug af Photo Elicitation, der baserer en samtale på et billede, eller, i dette tilfælde, en video. Case Study giver konkrete eksempler, som specialet arbejder ud fra. Sidst er der hentet inspiration fra det kvalitative interview, hvis fokus er på samtalen mellem facilitator og informant.
Gennem et teoretisk perspektiv baseret på McCarthy og Wrights tanker om oplevelsen og oplevelsens forskellige elementer, skabes en analyse, der viser hvordan at oplevelsen er bestemt af de forventninger der er til den respektive reklame og virksomhed bag. Både Interflora og Elgiganten er to virksomheder, hvis brand og værdisæt er traditionelt og står meget stærkt. Derfor er informanterne generelt påvirket af den nye måde de to virksomheder reklamerer for deres produkt og service på. Grundet reklamering evne til at påvirker informanternes sanser,gør det at reklamerne fremstår stærkt, men budskabet forsvinder lidt i virksomhedernes eksisterende brand.
Specialet kan bidrage med en model for hvordan virksomheder kan tænke målgruppe, kommunikation og oplevelse ind i strategien for hvordan man påvirker en målgruppe.Til slut kan der rettes et kritisk blik på hvordan teorien og metoden hænger sammen, da McCarthy og Wright beskriver hvordan at oplevelser ikke kan genskabes eller genfortælles, så der skabes et nøjagtigt billede af hvad hvordan og hvad der opleves.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato22 sep. 2017
Antal sider98
VejledereSusana Tosca

Emneord

  • Oplevelse
  • Æstetik
  • Reklame
  • McCarthy & Wright
  • Dewey
  • Elgiganten
  • Interflora