Demokratisk modvind: - En undersøgelse af de individualiserede unges politiske deltagelse

Kingo Hansen, Karen Marie, Rikke Bech Ziirsen & Andreas Peter Larsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

PROJEKTBESKRIVELSE Dette projekt analyserer, med en hermeneutisk tolkende tilgang, individualiseringen i forhold til unges politiske deltagelse. Projektet anvender Thomas Ziehes analyser om kulturel frisættelse som et teoretisk grundlag. Herudover opstiller projektet forskellige træk for individets handlemåder i en politisk kontekst. Vi vil gå i dybden med, hvordan de unge forholder sig til foreningsliv og det daværende højaktuelle Kommunalvalg 2013, og dermed anskueliggøre deres politiske deltagelse i et hverdagsperspektiv. Derudover analyserer vi de unges adfærdsmønstre for at blotlægge den unges politiske deltagelse i et lys af individualisering. Projektets empiriske datamateriale består af tre fokusgrupper med samlet set tolv informanter. Empirien sætter vi i sammenspil med projektets teori for at konkludere, at de unge blandt andet kan karakteriseres ved en ambivalens, et øget fokus på jeg’et og en udskydelse af ansvar i kontekst af en politisk deltagelse.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2013
VejledereCarina Saxlund Bischoff

Emneord

  • unge
  • thomas ziehe
  • individualiseringen
  • politisk deltagelse