Demokratiseringens hæmsko - Hongkongs prodemokratiske bevægelse, de strategiske udfordringer og de svære vilkår

Mikael Trzeciak Mikutajcis, Tobias Bonde Simonsen, Jonas Mark Ingvardsen & Eigil Stefansen

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Dette projekt har til formål at undersøge, hvordan strategier blandt organisationer inden for
den prodemokratiske bevægelse i Hongkong varierer, og hvordan indretningen af det
politiske system, som i høj grad er dikteret af den kinesiske regering, kan forklare denne
variation. Til det formål har vi interviewet otte prodemokratiske organisationer for at
kortlægge deres strategiske udgangspunkt. Derefter har vi sammenlignet de strategiske
udgangspunkter med henblik på at beskrive den variation, der måtte være mellem
organisationerne. Dette er gjort med udgangspunkt i James DeNardo og Anne Binderkrantz’
teorier, der skal give indsigt i, hvordan organisationernes strategier eventuelt varierer.
Derefter har vi inddraget Sidney Tarrows teori om politiske mulighedsstrukturer, som skal
forklare, hvorfor variationen mellem de udvalgte organisationer er, som den er. Dertil
konkluderer projektet, at der forekommer at være en lav grad af variation mellem de udvalgte
organisationer inden for demokratibevægelsen, og at dette på sin vis kan forklares ud fra
indretningen af det politiske system, der på mange måder afskærer organisationerne fra at
påvirke det etablerede politiske system. Derfor må organisationerne forsøge at påvirke den
førte politik igennem andre kanaler, og det kommer hovedsageligt til udtryk i form af
organisationernes udprægede brug af indirekte indflydelseskanaler som medier og
mobilisering, der har til formål at aktivere civilsamfundet og skabe ustabilitet for derved at
opnå politiske forandringer. På den baggrund kan man således udlede, at organisationerne
strategiske udgangspunkt i høj grad er bestemt af indretningen af det politiske system

UddannelserPolitik og Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato26 maj 2019
Antal sider86
VejledereMichael Friederich Kluth

Emneord

  • Biler
  • Guillotine
  • Demokrati
  • Hongkong
  • Hong Kong
  • Kina
  • Godzilla
  • Gyde
  • Bevægelser
  • Xi Jinping