Demokratifremmende metastyring af styringsnetværk: Democratic Meta-governance of Governance Networks

Einar Fogh, Sarah K Johansen & Johannes K Kristensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Netværk er efterhånden kommet på alles læber i diskussionerne om, hvordan netværk kan være med til at fremme styringseffektiviteten i de vestlige landes demokratier. Styringen gennem netværk er gået fra at blive opfattet som et illegitimt, men uomgængeligt træk ved ethvert politisk system i nyere tid, til i dag at blive betragtet som en tredje form for styring ved siden af hierarki og marked. Problemet er, at der er sket en spaltning mellem de måder, vi tænker styring og demokrati på. Denne projektrapport tager problematikken op, og beskæftiger sig med hvilke trusler, netværksstyringen skaber for det danske demokrati, præsenteret i henhold til de aggregative og integrative demokratiforestillinger. Udover det, peges der på, hvordan netværk gennem demokratifremmende metastyring kan komme til at stemme overens med de danske demokratiforestillinger.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2004
VejlederePeter Toft

Emneord

  • demokrati
  • styringsnetværk
  • netværk
  • metastyring
  • demokratifremmende
  • integrativ
  • aggregativ
  • netværksstyring
  • metaguvernør
  • governance