Demokrati i Venezuela - et studie af kooperativernes demokratiske potentialer

Emil Nielsen, Lasse Wamsler & Søren Borking

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektrapporten består af en analyse af seks venezuelanske kooperativers organisering og en diskussion af kooperativernes demokratiske potentialer. Denne diskussion tages på baggrund af Michael Hardt og Antonio Negris teori om absolut demokrati. Analysen er struktureret omkring kategorierne: organisering, repræsentation, netværksskabelse, autonomi og identitet. Der er brugt kritisk realisme som videnskabsteoretisk ramme. Det konkluderes, at der findes absolut demokratiske potentialer i kooperativernes organisering omend de er begrænset af en afhængighed af statens repræsentation. Analysen er baseret på seks interviews gennemført under en studierejse i efteråret 2006. The thesis consists of an analysis of the organization in six Venezuelan cooperatives and a discussion of the democratic potentials of the cooperatives. This discussion is based upon the theory of absolute democracy as formulated by Michael Hardt and Antonio Negri. The analysis is structured along the categories: organization, representation, foundation of networks, autonomy and identity. Critical realism is used as framework of theory of science. It is concluded that there exists potentials of absolute democracy in the organization of the cooperatives even though they are limited because of a dependency on state representation. The analysis is based upon six interviews made under a field trip in autumn 2006.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2006
VejlederePeter Nielsen

Emneord

  • Venezuela
  • Demokrati
  • Michael Hardt
  • Repræsentation
  • Kritisk realisme
  • Biopolitik
  • Kooperativer
  • Antonio Negri