Demens, pleje, omsorg og brug af teknologier

Hüseyin Bahadir, Nosheen Habedi & Sofie Marie Ormholt Schrøder Glad

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Dette projekt tager udgangspunkt brugen af teknologier inde for pleje af demente borgere. Dertil har projektet fokus på livet med demenssygdomme og hvordan teknologiske hjælpemidler kan bruges til at forbedre mennesker med demenssygdomme et bedre liv. Først vil der være et redegørende afsnit, hvor vi vil forsøge at forklare, hvad demenssygdommene er, og i hvilket omfang det har en effekt på hjernen. Derefter vil projektet have et teoretisk afsnit om hjernen samt et teoretisk afsnit om teknologi og mennesker med udgangspunkt teoretikerne David E. Nye og Langdon Winner. Således forsøger projektet at forstå teknologibrug i det ældreplejen for personer med demens samt, hvordan dette påvirker både personer med demens og plejepersonalets arbejde på det plejecentrene. Dette projekt vil have en hermeneutisk videnskabsteori, og konklusionen er derfor afsluttet på vegne baggrund af den indsamlede empiri og analyse

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato16 dec. 2019
Antal sider85
VejledereKaren Christensen

Emneord

  • demens
  • teknologi
  • pleje
  • ældrepleje
  • omsorg
  • robotter
  • stress
  • velfærd
  • plejesektor
  • sundhedssektor