Dem og os - men hvem er vi? National identitet

Katrine G. B. Stoica, Kathrine L.L. Nielsen & Therese S. Sode

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Inkluderer følgende: en teoretisk diskussion om globaliseringens effekt på nationalstaten, hvad national identitet er, hvad nationalkultur er, specifikt dansk nationalkultur inkluderende nationale symboler og værdier, samt hvilken effekt dansk national identitet har på indvandrerdebatten i Danmark. Inkluderer en case, hvor politiske publikationer af Dansk Folkeparti angående indvandrerdebatten analyseres. Det konkluderes, at globaliseringen aktualiserer diskussionen af national identitet i dag, at national identitet er konstrueret, at kultur er dynamisk, hvilke elementer der er specifikke for den danske kultur, at dansk national identitet i virkeligheden er konstrueret, men opfattes som essentiel, hvilket kan lede til en eksklusion af indvandrere i Danmark, og at Dansk Folkepartis publikationer viser et eksempel på sådan en eksklusion.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2006

Emneord

  • Kultur
  • National identitet
  • Indvandrerdebat
  • Nationalisme