Dele-Danmark - udviklingspotentialet for deleøkonomi i Danmark

Sisse Lillevang Knudsen, Isabella Gjern Jøhnke, Vibeke Vestergaard Jessen & Emma Busk Johansen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

I denne opgave arbejdes med problemformuleringen: “Hvilket udviklingspotentiale er der for deleøkonomi i Danmark?” Det teoretiske grundlag for besvarelsen består af begreber fra Jeremy Rifkins teori om the Zero Marginal Cost Society og generel samfundsøkonomisk teori, herunder modellen for fuldkommen konkurrence. Analysen foretages i to dele, hvor den første består af en mikroøkonomisk analyse af markedet for deleøkonomi i Danmark lige nu, på baggrund af relevant statistik. Den anden del beskæftiger sig med forbrugernes perspektiv på deleøkonomi ud fra to fokusgruppeinterviews omhandlende villighed til at dele. Det konkluderes, at deleøkonomi i dag optræder i den kapitalistiske markedsmodel og i høj grad er betinget af økonomisk motivation, både hos forbrugeren og virksomhederne. Dermed vurderes det, at deleøkonomi på nuværende tidspunkt ikke har potentiale til at udvikle sig til den idealmodel Rifkin opstiller med begrebet Collaborative Commons. Der kan dog identificeres en generelt stigende efterspørgsel, og optimisme over for deleøkonomi blandt fokusgruppedeltagerne. Det betyder, at resultatet af analysen ikke kan afvise, at man i fremtiden vil opleve en helt anden type deleøkonomi i Danmark med mere fokus på bæredygtighed.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato25 maj 2016
Antal sider69
VejledereJørgen Ravn Elkjær

Emneord

  • Deleøkonomi
  • Jeremy Rifkin