Deleøkonomi: Løsning på transportsektorens udfordringer?

Morten Heile Hass

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Formålet med dette studie har været at undersøge deleøkonomiens potentiale og muligheder for at kunne afhjælpe på CO2-udlednings-, trængsels-, luftforurenings- og pladsproblematikken i København. Studiet adskiller sig fra tidligere undersøgelser ved at gå på tværs af undersøgelser, deleøkonomiske løsninger og problemstillinger, og understøttes af selvudført spørgeskema og interview af nøgleaktører og planlæggere indenfor feltet. De forskellige deleøkonomiske løsninger er: Stationsbaserede delebiler, free-floating delebiler, samkørsel og privat biludlejning. Ved at betragte det københavnske persontransportsystem gennem Frank W. Geels’ teori om sociotekniske systemer, identificeres en sporafhængighed i forhold til den konventionelle bil og anvendelsen af denne. Dog ses også mulighed for en mulig omstilling, da især yngre generationer har et anderledes forhold til bilen, og bruger den i mindre grad. Kan disse fastholdes i dette forhold ved at få dækket deres behov for bil gennem de deleøkonomiske løsninger, kan en omstilling fremtvinges, og en positiv effekt på transportens problemstillinger kan findes. Effekten og potentialet er dog forskelligt afhængig af den deleøkonomiske løsning.
Studiet viser et stort potentiale for udbredelse af stationsbaserede delebiler på baggrund af transportvanerne for både bilejere og ikke-bilejere, og da de har gode forudsætninger sammenlignet med succesfulde delbilsbyer som Berlin og Zürich. Det kræver dog, at den økonomiske forståelse omkring anvendelse af biler ændrer sig fra blot at medregne de variable omkostninger til at anvende de totale omkostninger, da det at eje bil ellers altid vil vurderes at være billigst. Kan denne barriere overkommes rummer stationsbaserede delebiler store muligheder for at nedbringe den samlede CO2-udledning og til at kunne afhjælpe på pladsproblematikken, men kun en begrænset indvirkning på trængsel og luftforurening pga. den lave andel af bilpendlere bosat i København og deres transportbehov i forbindelse med pendling. Free-floating delebiler har derimod et noget mere begrænset potentiale, da de opfylder et begrænset bilbehov og samtidig har skarp konkurrence fra andre transportmidler. De har dog potentiale i synergi med stationsbaserede delebiler, men vurderes dog kun til at have mindre effekter på transportens problemstillinger. Hvis samkørsel kan anvendes i pendlertrafikken rummer det store muligheder for at kunne afhjælpe på problemstillingerne, men grundet manglende incitamenter for både udbyder og bilister vil det have svært ved at blive udbredt til andet end dets nuværende form. Privat biludlejning er en velegnet og udbredt metode til at forbedre økonomien ved at have bil, og til at denne udnyttes bedre, men da den kun henvender sig til ikke-bilejere, vil den have en negativ effekt på flere af transportens problemstillinger.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato28 jun. 2016
Antal sider126
VejlederePer Homann Jespersen

Emneord

  • transport
  • delebiler
  • deleøkonomi
  • stationsbaserede delebiler
  • free-floating delebiler
  • samkørsel
  • privat bildulejning
  • CO2
  • luftforurening
  • plads
  • trængsel