Deleøkonomi: GoMore's deleøkonomi

Emil Halveg Olesen, Peter Mejdahl Jeppesen & Thomas Krohn Bjerggaard Hansen

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Vores bachelorprojekt har som hovedformål at undersøge, hvordan deleøkonomiens udvikling har haft indflydelse på det danske marked. Vi vil i projektet kigge nærmere på GoMore’s forretnings-model samt hvilke aspekter får forbrugerne til at prioritere deleøkonomi.

Bachelorprojektet vil præsentere et forløb, hvor der er blevet arbejdet med data- og empiriindsam-ling, udarbejdelse af et problemfelt og -formulering, diverse valg af afgrænsninger, forskellige me-todetilgange, udførelsen af en større analyse og afsluttet med en diskussion samt konklusion.

Hvordan har deleøkonomiens videre udvikling haft indflydelse på det danske marked?

Projektets analyseafsnit vil giver læseren et indblik i GoMore som deleøkonomisk virksomhed, herunder dens forretningsmodel, værdigrundlag, værdikæde, livscyklus og konkurrencemæssige forhold. Derudover vil læseren få et indblik i deleøkonomien, samt et udsnit af hvad forbrugerne tilskriver deleøkonomien samt deres holdninger til dette.
Ovenstående vil ende ud i en diskussion for så til sidst at slutte projektet af med en konklusion. Alt dette for at besvare den overordnede problemformulering.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2016
Antal sider66
VejledereFlemming Bahner

Emneord

  • Deleøkonomi
  • GoMore