Debatten om forholdet mellem kirke og stat i Danmark

Emma Buus Mosegaard, Rasmus Kethmer & Emil Dochedahl Winther

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Projektet undersøger, hvorfor debatten om en adskillelse af kirke og stat i Danmark ikke er mere på den politiske dagsorden på trods af, at en undersøgelse fra sidste år viser, at mere end halvdelen af den danske befolkning bakker op om et sådant tiltag.
Først redegør projektet for de politiske partiers holdninger på kirkepolitiske område og dernæst for organisationen, der udgør projektets casestudie, Ateistisk Selskab. Derefter præsenterer projektet de valgte metoder, som består af to typer interviews, dokumentanalyse og casestudie som kvalitative metoder og statistik som kvantitativ metode samt de metodiske overvejelser. Casestudiet af Atei- stisk Selskab fungerer som omdrejningspunkt i de efterfølgende afsnit i projektet.
Ateistisk Selskab lancerede i 2016 en buskampagne, hvor de opfordrede danske medlemmer af fol- kekirken til at melde sig ud, hvis de ikke var troende. Kampagnen rejste nogle spørgsmål i den of- fentlige debat, og antallet af udmeldelser i folkekirken steg efterfølgende i periode. Gennem et in- terview med tidligere formand for og nuværende bestyrelsesmedlem i Ateistisk Selskab, Kurt Bils- bo, samt to lektorer, undersøger projektet, hvilken betydning Ateistisk Selskab og deres buskam- pagne har haft for debatten i dag. Foruden dette arbejder projektet med sociologiske teorier, der giver deres bud på, hvorfor flere danskere i dag tager afstand fra kirken og yderligere politisk teori, der belyser de politiske processer og den danske model, der kan have indflydelse på, at en adskillel- se endnu ikke har fundet sted.
I de sidste afsnit bliver projektet mere diskuterende og overvejer, hvilke politiske interesser, der ligger til baggrund for den manglende debat og hvilken form for adskillelse, der er mulig i Dan- mark.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato29 maj 2017
Antal sider55
VejledereEsben Holm Nielsen

Emneord

  • Folkekirke
  • Stat
  • Adskillelse