Debatten om euforiserende stoffer: The discussion of psychedelic drugs

Nicole Bordier Dam, Maja Dithmar Oscar & Kia Arvedsen Krause

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Resumé Debatten omkring afkriminalisering og kriminalisering, har længe eksisteret. Allerede tilbage i 1955 tiltrådte den første lovgivning, omkring en ændring af loven om euforiserende stoffer. Siden hen blev reglerne strammet yderligere og flere lovtiltag kom til. Den største ændring skete dog i 2004, da man valgte at indføre en ny stram lov, bedre kendt som nultolerancepolitikken. Denne lov skabte en vild debat blandt politikerne i folketinget. Debatten handlede om, hvorvidt man fratog mennesker deres egen ret til selvbestemmelse og ligeledes, hvorvidt denne lov overhovedet var en effektiv løsning, i kampen mod narko. Debatten har været en af de mest fremtrædende debatter i mange år, blandt politikerne. Ydermere er flere partier blevet dannet og er blevet deltagere i denne ophedede debat. I dag er denne debat igen blevet taget op, med nye holdninger og syn på den evige kamp mod narko. I projektet vælger vi igen at tage debatten op, i form af de daværende diskurser og nutidige diskurser, herunder de argumenter som ledte op til denne lovgivning og debat. I vil ligeledes blive præsenteret for et nutidigt syn fra både de daværende og nuværende partier, herunder Liberal Alliance, Dansk folkeparti, Enhedslisten og Venstre.   Abstract The debate about criminalization and decriminalization has existed for long. Already back in 1955 the first law on the matter was made. Since then the law has been further tightened and new legislative measures have been made. The biggest change happened in 2004 when the Danish parliament decided to make a new tight law, also known as the zero tolerance policy. This law made a wild debate among the politicians in the Danish parliament. The debate was about rather or not you took away peoples right to self-determination, and if this law would even be an affective solution to the battle against drugs. The debate on drugs has been one of the more prominent debates among politicians for many years, furthermore new parties have been made and they too have attended this debate. On to this day the debate has made it’s way back into the conversation table, with new visions and positions on the eternal fight against drugs. In this project we take up the debate again by looking at the different discourses and arguments that led up to the this law and debate, furthermore you will be introduced to a newer view on it from both old as well as new parties, like Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Enhedslisten and Venstre.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato21 dec. 2015

Emneord

  • Kriminalisering, afkriminalisering, legalisering, euforiserende stoffer