Deadlines kilder - Et studie af mangfoldighed

Agnete Solvej Christiansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne rapport undersøger mangfoldigheden blandt Deadlines kilder. Undersøgelse adskiller sig fra andre mangfoldighedsundersøgelser (fx GMMP 2015) ved både at undersøge, hvem der bliver inviteret til at medvirke i Deadline, og hvem der medvirker. Rapportens empiri består af 668 observationer fordelt på 81 unikke datoer spredt over 5 måneder måler Deadlines kilder fordelt på køn, etnicitet og roller. Empirien bliver i rapporten brugt til at be- eller afkræfte 4 hypoteser. Blandt rapportens resultater er at., Kvinder udgør 25 % af de medvirkende kilder, og 26 % af de adspurgte kilder. Rapporten konkluder, at kvinder ikke i højere grad end mænd siger nej til at medvirke i Deadline. Derudover finder undersøgelsen, at 95 % af alle kilderne, der bliver inviteret til at Deltage i Deadline har dansk oprindelse, og at mandlige eksperter er overrepræsenterede, idet de udgør Deadline 80 % af de medvirkende eksperter, men 75 % af de medvirkende kilder.

UddannelserPolitik og Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 aug. 2016
VejledereBirgit Jæger

Emneord

  • Køn
  • Journalistik
  • Public service
  • Mangfoldighed
  • Kilder
  • Etnicitet
  • DR