De voksne børn - en indbygget modsætning

Anne Katrine Sjørslev Nielsen, Maja Møller Stürup, Alexis Joachim Bedard-Petersen & Anna Sofia Kjær

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Indeværende projekt omhandler problematikken omkring børn, der udvikler sig til ”voksne børn”. Projektet giver et indblik i tilknytning samt forskellige samspilsprocesser, der forudsætter en hensigtsmæssig omsorg i relationen mellem den primære omsorgsperson og barnet. Disse samspilsprocesser består af indføling og identifikation, spejling samt affektiv afstemning og affektregulering. Ved børns udvikling til ”de voksne børn”, kendetegnes den omsorg, der ydes overfor barnet, som værende uhensigtsmæssig. Ved uhensigtsmæssig omsorg forstås det, at ovennævnte samspilsprocesser mislykkes eller udebliver. ”De voksne børn” karakteriseres ved, grundet omsorgssvigt at udvikle ikke-alderssvarende egenskaber, såsom det at påtage sig ansvar, der normalt tillægges voksne. I løbet af projektet anvendes psykologiske teorier, som forholder sig til barnet som værende et socialt individ. Ved brug af udvalgte teorier klargøres det hvilke samspilsprocesser, der forudsætter omsorg og dermed også kan føre til omsorgssvigt. Disse samspilsprocesser sammenholdes med de karakteristika, der kendetegner ”de voksne børn”. Derved diskuteres og redegøres for, hvilke aspekter ved samspilsprocesser, der kan resultere i relationsforstyrrelser og dermed i at børn udvikler sig til ”de voksne børn”.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato17 maj 2010
VejledereMarian Nielsen

Emneord

  • voksne børn
  • omsorgssvigt