De Valg Vi Træffer - Uddannelsesvalg og Identitet

Asger Simon Rønn Jensen, Kasper Tange Jørgensen, Kjærbye Kristensen & Sara Bo Young

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Rapporten omhandler de overvejelser, som studerende har gjort sig i valget af Kommunikationsstudiet på Roskilde Universitet, og hvordan dette lader sig forklare ud fra den rolle, som de selv samme studerende ser deres uddannelse have. Derudover skal rapporten vise de metodiske overvejelser, der har været undervejs i opgaven, og hvilke konsekvenser disse har haft. Brugen af en pilotundersøgelse til at kvalificere rapportens problemstilling vil først klargøres. Dernæst præsenteres det selvstændigt produceret empiriske materiale bestående af en survey, med kommunikationsstuderende som genstandsfelt, og et fokusgruppeinterview. Sammen med teoretisk materiale bestående af Pierre Bourdieu og Thomas Ziehe, og tillige med en kort dokumentanalyse, analyseres den empiriske undersøgelse på en sammenhængende måde, imens der reflekteres over rapportens metodiske forløb.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato14 jun. 2010

Emneord

  • Education
  • Identity