De ultimative outsidere - En undersøgelse af identiteten hos personer med seksuel interesse i børn

Ida Marie Nyland Jensen & Trine Cosmus Nobel

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Nærværende studie undersøger, hvordan stigmatisering påvirker identiteten og selvopfattelsen hos ikke-krænkende personer med en seksuel interesse i børn. Undersøgelsen baserer sig på en analyse af besvarelser af kvalitative surveys og indlæg fra en online støttegruppe for ikke-krænkende perso-ner med en seksuel interesse i børn på baggrund af et symbolsk interaktionistisk og hermeneutisk perspektiv. Det primære teoretiske udgangspunkt for undersøgelsen er Goffmans teori om stigma, Beckers teori om afvigere, moralske entreprenører og selvsegregering samt Foucaults teoretiske for-ståelsesramme i forhold til seksualitet, disciplinærmagt og selvledelse. Studiet finder, at identiteten og selvopfattelsen hos personer med en seksuel interesse i børn påvirkes negativt af stigmatiserin-gen: individerne internaliserer samfundets normer og mange oplever frygt og frastødelse over dem selv. Desuden benytter mange passeringsstrategier, der gør, at de oplever diskrepans mellem deres faktiske og tilsyneladende identitet, hvilket resulterer i en følelse af ikke at være tro mod sig selv. Den online støttegruppe fungerer som et støttefællesskab, men reproducerer samtidigt det negative syn på personer med en seksuel interesse i børn via et overdrevent fokus på anonymitet.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2018
Antal sider75
VejledereChristel Stormhøj

Emneord

  • pædofil
  • stigma
  • identitet
  • selvopfattelse
  • sociologi
  • symbolsk interaktionisme