De stilfærdige benådninger af danske spaniensfrivillige

Adam Travis Stoltenberg

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Projektet undersøger benådningerne af syv dømte danske spaniensfrivillige i 1938. Perspektivet er justitsministeriet og justitsmisteren K.K. Steincke. Opgavens hovedfund er at dømte spaniensfrivillige blev benådet uden undtagensel, hvis de ansøgte om det (medmindre de var dømt for hvervning). Herudover indeholder opgaven en analyse af samtlige benådninger i 1938. De frivillige var dømt for at rejse til Spanien for at deltage i borgerkrigen. Ingen andre forfattere har beskrevet denne systematiske benådning. Benådningerne må de jure og de facto henregnes justitsministeren. Projektet undersøger benådningen gennem justitsministeriets sagsbehandling gennem deres arkiv. Ansøgningerne om benådning blev arbejdet på ved tre niveauer: sekretær, fuldmægtig og justitsministeren. Herudover blev benådningerne kommenteret på af flere andre myndigheder: anklagemyndigheden, dommerne, såvel som præsidenterne for forskellige retsinstanser.
På det nationale niveau skal benådningerne forstås som en måde for den socialdemokratiske regering at modarbejde DKP's narrativ om 'klapjagten' på de spaniensfrivillige og formidlne den anspændte politiske situation.
På det internationale niveau var benådningerne utvivlsomt i strid med den danske stats forpligtelser i Non-Interventions Komitéen. Rent statsretligt er benådningerne betænkelige på grund af deres systematik. I et bredere perspektiv viser projektet at benådninger blev brugt som et politisk værktøj af regeringen. Desuden viser projektet at det kommunistiske narrativ om klapjagten på de frivillige til en hvis grad stadig står ved magt i litteraturen om den spanske borgerkrig.

The paper examines the 1938 pardons of seven convicted Danish volunteers in the Spanish
civil war through the lens of the Danish Ministry of Justice and the Danish Minister of
Justice K.K. Steincke. The main finding is that the volunteers were pardoned systematically
and without exception, unless they were convicted of drafting. No other authors have found
or discussed these pardons. The decision to pardon falls on Steincke personally and the
government at large, not the administration. The volunteers were tried and convicted for
their participation in the civil war. In order to be pardoned, the volunteers had to send
petitions. The report examines the treatment of these petitions through the Ministry of
Justice’s archive. These petitions were worked on at three levels in the Ministry: the judicial
secretary, the attorney and the minister. The petitions were also commented on by several
other authorities: the prosecution, the judges, the state’s attorney as well as the presidents
of lower and higher courts. In order to show that these pardons were unusual, the report
also analyses all pardons given in 1938. The report discusses the pardons at three levels: the
national political level, the international political level and in terms of Danish constitutional
theory. At the national level, the pardons were a way for the government to stifle the
communist narrative of the merciless prosecution of volunteers. At the international level
the pardons almost certainly were against the Danish government’s obligations to the
Non-Intervention Committee. In terms of Danish constitutional theory, the pardons
questionable. In a broader perspective, the report shows how pardons were used as a
political tool by the Danish government. Also, it shows that the communist narrative of the
merciless prosecution of volunteers to some degree still stands unchallenged today.

UddannelserHistorie, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato2018
Antal sider55
VejledereClaus Bundgård Christensen

Emneord

 • benådning
 • justitsministeriet
 • justitsminister
 • steincke
 • retsforfølgelse
 • spanske borgerkrig
 • borgerkrig
 • benåde
 • pardon
 • sagsbehandling
 • udenrigsministeriet
 • stauning
 • k.k. steincke
 • statistik over benådninger
 • mellemkrigstiden
 • dkp
 • danmarks kommunistiske parti
 • 1938
 • statsret
 • udenrigspolitik
 • spaniensfrivillige
 • frivillige i den spanske borgerkrig
 • stilfærdige