De statsløse fra Lykkeland

Kristian Ersbøll Berg Poulsen & Sigrid Ragnasdatter Suhr

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne projektrapport tager sit udgangspunkt i en gruppe af bhutansk-nepalesiske statsløse, som er blevet fordrevet fra Bhutan og genbosat i Haslev. Projektrapporten har et kritisk teoretisk afsæt, hvorfor vi ønsker at undersøge, hvilke anerkendelsesmuligheder de besidder ud fra Axel Honneths teori herom. Hertil har projektgruppen udarbejdet kvalitative livsverdensinterviews med fire bhutansk-nepalesiske statsløse. Her det blev synliggjort, at mangel på statsborgerskab medfører en række negative følelsesreaktioner hos de berørte parter. Projektgruppen konkluderer på baggrund heraf, at de den danske retspraksis på udlændingeområdet underminerer fuld retlig anerkendelse og social værdsættelse.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2013
VejledereBjørn Thomasson

Emneord

  • Bhutan
  • Statsløse