De stakkels pige

Sara Christensen, Anna Madsen & Katrine Nielsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I projektet undersøger vi hvilke dominerende diskurser, der kommer til udtryk i tre udvalgte artikler, og vi ser på, hvordan sexarbejdere positioneres og positionerer sig i relation til disse diskurser. I vores projekt har vi lavet interview med tre sexarbejdere. I analysen af diskurserne er vi inspireret af Foucaults begreber om ’sandhed’, viden og magt kommer frem til, at den selvdestruktive diskurs og offerdiskursen kan ses som dominerende i de udvalgte artikler. I interviewanalysen undersøger vi med en diskurspsykologisk optik sexarbejdernes positioneringer i relation til de dominerende diskurser og finder frem til, at de er begrænset af de diskursive rammer til at positionere sig på en værdig og anerkendende måde og derved prøver at forhandle sig til mere legitime positioner. Senere diskuterer vi, hvad disse begrænsninger gør for sexarbejdernes positioneringsmuligheder samt forholdet mellem samfundets og sexarbejdernes vidensforståelser. Vi konkluderer, at sexarbejdere bliver kategoriserede og abjektgjort. Vi inddrager slutteligt begrebet intersektionalitet for at diskutere og reflektere over, at sexarbejderkategorien blot er én af de sociale kategorier, som sexarbejdere er placeret i.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato25 nov. 2009

Emneord

  • Prostitution
  • magt
  • Sexarbejde
  • positionering