De politiske forlig: Gift for det parlamentariske liv eller en gave til det samarbejdende folkestyre?

Jacob Rene Mark

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Projektet har til formål at undersøge, hvordan de politiske forlig har fået så stor betydning i den danske parlamentarisme, og hvorvidt forligskulturen svækker den parlamentariske praksis i Danmark.

Projektet indeholder en historisk beskrivelse af, hvorfor forligskulturen opstod, og hvordan den har udviklet sig med tiden. Analysen baseres på en spørgeskemaundersøgelse blandt Folketingets medlemmer samt tre kvalitative interviews med folketingsmedlemmer fra forskellige partier.

Konklusionen på undersøgelsen er, at de politiske forlig opstod, fordi flerpartisystemet og de modstridende interesser i de daværende parlamentariske kamre gjorde det svært for partierne at danne regering og træffe beslutninger. De politiske forlig gjorde det muligt at samle og forpligte forskellige koalitioner af partier bag en aftale, og dette er kun blevet mere nødvendigt med en stigende konkurrence partierne imellem.

Undersøgelsen viser, at forligene gør det vanskeligt for partierne at synliggøre deres politiske holdning, hvilket kan betyde, at det bliver sværere for vælgerne at se forskel på partierne. Forligene kan også være med til at skabe et demokratisk underskud i den parlamentariske praksis, fordi forligspartierne har markant bedre adgang til informationer end de partier, der står uden for et forlig. Og endelig ser forligene også ud til at rykke en stor del af politikudviklingen fra Christiansborg og over til ministerierne, fordi partierne føler sig forpligtet af at alt ny politik skal besluttes i de forskellige forligskredse.

Disse ulemper kan være med til at svække den parlamentariske praksis i Danmark. Undersøgelsen peger afslutningsvist på, at de negative konsekvenser som forligene kan have på den parlamentariske praksis ikke nødvendigvis behøver at være resultatet at have en forligskultur. Hvis partierne ønskede at ændre de forskellige normer i forligskulturen om eksempelvis loyalitet blandt partierne og eksklusiv adgang til viden for forligspartierne, så kunne det sandsynligvis styrke den parlamentariske praksis i Danmark.

UddannelserPolitik og Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato17 maj 2017
Antal sider57
VejledereFlemming Juul Christiansen

Emneord

  • Politik
  • Parlamentarisme
  • Forlig
  • Aftale