De parisiske cafeer og den offentlige sfære

Natalie Ann Harris & Ingeborg Lohfert Haslund-Vinding

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Ud fra en historisk/sociologisk kontekst undersøger projektet, hvilken betydning de parisiske cafeer har haft for den offentlige sfære. Ud fra essayet ”The Café” af Benoît Lecoq, der indgår i Pierre Noras værk ”Rethinking France – Les Lieux de Mémoire, Volume 3 Legacies” samt værket ”The World of the Paris Café: Sociability among the French Working Class” af W. Scott Haine belyses det, hvordan aristokratiet, bourgeoisiet og arbejderklassen socialiserede på cafeerne, og hvordan denne socialisering på baggrund af historiske begivenheder var med til at forme cafeernes udvikling og betydning fra det 17.- frem til det 20.århundrede. Cafeernes betydning diskuteres i samspil med Jürgen Habermas’ værk ”The Structural Transformation of the Public Sphere: Inquiry into a Category of Bourgeois Society”. Ifølge Habermas udviklede den offentlige sfære sig fra at være velfungerende til at blive utilstrækkelig. Projektet undersøger, hvorvidt der er en sammenhæng mellem degraderingen af den offentlige sfære og cafeernes funktion i offentligheden. Projektet konkluderer, at cafeen, afhængigt af den historiske kontekst, kan udgøre et vigtigt element for en velfungerende offentlig sfære.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato23 maj 2013
VejledereAnne Elisabeth Sejten

Emneord

  • cafe, Paris, revolution,
  • Offentlighed, public sphere, Habermas,Pierre Nora, Intellektuelle, Haine, Bourgeoisi, aristokrati, arbejderklasse politisk filosofi, historie, cafesocialisering