De Olympiske Lege i Rio de Janeiro

Aske Strandbygaard Frandsen, Nadja Hyldgaard Andersen, Kasper Julius Tindbæk & Johannes Vogdrup Otto

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Denne opgave tager udgangspunkt i Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og medierne, med fokus på Rio de Janeiro, som senest var værtsby for De Olympiske Lege. I opgaven vil vi redegøre for hvorledes organisationen IOC er opbygget, samt hvorledes udvælgelsen af værtsbyerne til De Olympiske Lege foregår. I den forbindelse vil vi undersøge magtrelationerne internt i IOC, samt IOC’s rolle i forhold til de nationale forbund og værtsbyen. Organisationen har eneret til bestem-melse af værtsbyen, hvorfor vi finder det interessant at undersøge organisationens ansvar i for-bindelse med årene efter afholdelsen. Derfor ser vi på begrebet legacy, og hvilken betydning det har for værtsbyerne. Derudover vil vi undersøge medierne og dens magt. Medierne er en aktør, som spiller en stor rolle før, under og efter afholdelsen af en olympiade i det senmoderne sam-fund. De vil blive inddraget, da vi undersøger hvilken betydning deres magt har i forhold til det enkelte individ, lokalbefolkningen og IOC.
Projektets formål er derfor, at have fokus på hvem der står til ansvar, for de konsekvenser værts-byen Rio de Janeiro måtte lide under efter afholdelsen af legene. Vores projektgruppe har en ge-nerel nysgerrighed om, hvorvidt De Olympiske Lege bidrager med udelukkende positive tiltag til værtsbyen, og i den forbindelse stiller vi spørgsmålstegn vedrørende IOC’s legacy-begreb ved blandt andet at inddrage medierne. Da vores rapport er udarbejdet om De Olympiske Lege i Rio de Janeiro perspektiverer vi til tidligere værtsbyer, og i den forbindelse inddrages løsningsforslag så-ledes, at de negative konsekvenser kan undgås.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2016
Antal sider59
VejledereBent Eisenreich

Emneord

  • OL
  • Rio de Janeiro
  • De Olympiske Lege
  • IOC
  • Den Internationale Olympiske Komité