De Moderne Fædre

Aleksandra Raaschou Beck, Jette Sandager & Marie Emilie Alkestrup

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger, hvordan danske fædre forholder sig til det at have en relation til et lille barn. Projektet vil fokusere på de undersøgelsesresultater som Bente Marianne Olsen kom frem til i 2000. Olsen anvender sociologen og strukturalisten Pierre Bourdieu til at analysere sine undersøgelsesresultater, og til at konkludere, at danske fædre grundet naturaliserede normer fravælger barselsorlov. Dette projekt vil gentage den undersøgelse som Olsen i 2000 foretog. Men i stedet for udelukkende at anvende Olsens og Bourdieus teorier til at analysere på vores undersøgelsesresultater, vil vi også anvende filosoffen og poststrukturalisten Judith Butler. Ved at anvende Bourdieus såvel som Butlers teorier, vil dette projekt portrættere et mere nuanceret billede af danske fædres faderskab.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2010
VejledereAllan Westerling

Emneord

  • Køn
  • Faderskab
  • Fædre
  • Maskulinitet