De melankolske mordere

Lone Nielsen, Camilla Søs Krarup & Ewelina Szyburska Solgaard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet ønsker, at klarlægge de idéer og bevæggrunde der lå bag de såkaldte melankolske morderes handlen. De melankolske mordere var en gruppe mennesker, som i 1700-tallets Danmark begik mord for derved at opnå at blive straffet med døden. Tidens religiøse overbevisning var, at selvmorder kom direkte i helvede, derimod havde morder en mulighed for at angre deres synd inden de skulle henrettes og herved komme i himlen. Med udgangspunkt i selvmordets idéhistorie samt fire skillingsviser, som blev skrevet til de melankolske morderes henrettelser, vil vi beskrive de mulige bevæggrunde bag deres handlen. Projektet ønsker ligeledes, at give en klarlæggelse af, hvad der førte frem til en vedtagelse af en forordning i 1767, fremført af Henrik Stampe, hvori man opgav det religiøse krav om at mord skulle straffes med døden, i de tilfælde hvor mordet kunne kategoriseres som et selvmordsmord.

UddannelserHistorie, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato16 jun. 2011
VejledereCarsten Tage Nielsen

Emneord

  • Melankolske mord
  • Selvmordsmordere